Att använda sig av lajv och kreativitet för att skapa trygga och lustfyllda skolmiljöer för autistiska elever

 

Ingela Visuri, forskar om autism och fantasi, beskriver dilemmat kring problematisk skolfrånvaro, samt de autistiska elever som visserligen går till skolan men förblir passiva när de väl är där.


Vi får höra lite om vuxna, autistiska lajvare, som bidrog med insikter kring varför så många autister attraheras av lajv och rollspel.

Därefter presenteras skolprojektet, och pedagogerna Victoria Mosshem och Lukas Renklint berättar om den utveckling de sett hos eleverna under de två år som projektet pågått.

 

Ingela Visuri är lektor vid Högskolan Dalarna, och forskar om autism och fantasi. Victoria Mosshem är (legitimerad) lärare och undervisar autistiska mellanstadieelever tillsammans med lajvpedagogen Lukas Renklint.

 

När: 6/12 klockan 18.00-19.00 

Var: Digitalt via zoom (länken kommer i ett bekräftelsemail när du anmält dig.) 

Anmälan: http://simplesignup.se/event/210815-webinarium-fantasins-viktiga-roll 

 

Är det fullbokat enligt anmälningssidan?
Du kan sätta upp dig/er på en reservlista.

Skicka ett mail till medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller ring kansliet på 08-612 71 72.
Ta med namn på samtliga deltagare, telefonnummer, vilken aktivitet och datum.

Frågor: kontakta medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller kansliet på 08-612 71 72


Välkommen!