Det räcker inte med sunt förnuft

Vad behövs för god kvalitet i bostad enligt LSS? 

Mats Jansson är sakkunnig utredare på Autism Sverige. Han har lång erfarenhet av arbete i gruppbostad, daglig verksamhet, anpassad gymnasieskola och som handledare och utbildare i LSS-verksamheter. Tillsammans med Lena Nylander har han skrivit en bok om gruppbostad enligt LSS.

Den här kvällen pratar han om kvalitet i gruppbostad och att suntförnuft inte räcker!

 

När? kl:18.30-ca 19.30

Var? på digitala plattformen Zoom, länk fås vid anmälan

Hur? anmäl dig via Simple Signup HÄR

 

Välkomna!