Hur känns det?

Hur ser du på sensorisk känslighet och andra sensoriska fenomen? Vi är nyfikna på hur sensoriken påverkar dig i vardagen och vad du tycker forskningen borde fokusera på kring detta. Därför arrangerar vi, tillsammans med Autism Stockholms län, en diskussion kring dessa frågor.

När: 22 november 2023, kl. 17-19

Var: Föreningens kansli på Brännkyrkagatan 91 på Södermalm, Stockholm

Målgrupp: Personer på autismspektrumet och närstående 

Vilka är vi: Vi är ett forskningsteam på Karolinska Institutet som utforskar bland annat sensorisk känslighet och perception hos personer på autismspektrumet samt hos personer med synestesi: https://ki.se/kind/synestesi-och-koppling-till-autism-perception-och-mental-halsa

Anmälan: görs via denna länk: http://simplesignup.se/event/209956-samtal-kring-sensorisk-kaenslighet 

 

Frågor som kommer tas upp 

 

 

Är det fullbokat enligt anmälningssidan?
Du kan sätta upp dig/er på en reservlista.

Skicka ett mail till medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller ring kansliet på 08-612 71 72.
Ta med namn på samtliga deltagare, telefonnummer, vilken aktivitet och datum.

Frågor: kontakta medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller kansliet på 08-612 71 72

Välkomna!