Här finns möjlighet att träffa andra i liknande situation och prata om hur det är att ha barnbarn som har speciella behov. Hur vardagen kan se ut för dig, barnbarnet och deras föräldrar. 

Det finns inga särskilda teman för träffen utan ni pratar om det som ni behöver ventilera eller dela med er av för varje träff.


Träffarna hålls av en ledare som själv har ett barnbarn med funktionsnedsättning.

 

För vem: mor- och farföräldrar som har barnbarn med funktionsnedsättning

När: Tisdagen 9/4, tisdagar, cirka en gång i månaden, kl. 10.30-12.00

Var: Södergården, Götgatan 37, 116 21 Stockholm 

Ledare: Mervi och Jörgen 

Sista anmälningsdag: fredagen veckan innan träffen

Anmälan:  Maila din anmälan till mervi.carlsen@gmail.com och/eller carlsen.jorgen@gmail.com där du skriver vad du heter samt vilket datum aktiviteten avser. 

Använder du inte mail? Kontakta kansliet på 08-612 71 72 för att anmäla dig/er.

Är det fullbokat enligt anmälningssidan?
Du kan sätta upp dig/er på en reservlista. Skicka ett mail till medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller ring kansliet på 08-612 71 72.
Ta med namn på samtliga deltagare, telefonnummer, aktivitet och datum.

Frågor: kontakta medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller kansliet på 08-612 71 72


Välkommen!