Dags för årsmöte 13 mars -2023

Med start kl:18:30, 

På Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm

Anmälan görs här

Under kvällen får vi besök av Autism Sveriges ordförande, Camilla Rosenberg.
Vi får även lyssna till Louise von Bahr och hennes kollega Sofia von Malortie, från Socialstyrelsen.
Louise och Sofia kommer prata om de nya Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid autism och adhd.
Vi avtackar även vår nuvarande ordförande samt de som valt att gå vidare från styrelseuppdraget.
Fika kommer serveras i pausen.
Dokument kommer att finnas på vår hemsida, ca en vecka innan mötet.