Träffar för dig som identifierar dig som kvinna/tjej från 18 år och uppåt, med diagnosen autismspektrumtillstånd. Här ses vi och pratar, lyssnar och diskuterar, ofta utifrån ett tema.

Vi bjuder på fika vid de fysiska träffarna, till exempel smörgås, frukt eller annat gott.

Tema: Att uttrycka sina behov

För vem: tjejer från 18 år och uppåt med autism

När: torsdagar, cirka en gång i månaden, kl. 17.30-19.30
Datum under terminen: 9/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6
Var: digitalt via zoom 
Ledare: Catrine

Sista anmälningsdag: måndagen samma vecka som träffen

Anmälan: https://simplesignup.se/event/199305
Möteslänk får du i mailet

Är det fullbokat enligt anmälningssidan?
Du kan sätta upp dig/er på en reservlista.
Skicka ett mail till medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller ring kansliet på 08-612 71 72.
Ta med namn på samtliga deltagare, telefonnummer, vilken aktivitet och datum.

Frågor: kontakta medlemsaktivitet@autismstockholm.org eller kansliet på 08-612 71 72.

Välkommen!