ÅRSMÖTE

 Flyttat årsmöte till den 7 april 2020

 

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att flytta årets möte till den 7 april för att se på digitala lösningar som möjliggör för våra medlemmar att delta.

Vi kommer i år att ha ett annorlunda årsmöte som kommer att hållar via nätet.

Man anmäler sitt deltagande i förväg via nedanstående länk, så skickar vi ut information om hur själva mötet kommer att gå till. Nmäl dig senast den 6/4 kl: 12.00, så vi hinner skicka länk.

Anmälan årsmöte

 

Handlingar :

Dagordning

Stadgar

Verksamhetsberättelse samt förenklat årsbokslut med revisionsberättelse

Budget 2019-2021

Verksamhetsplan 2020/2021