Styrelsen

 

Styrelseledamöter för Autism & Aspergerföreningen Jämtlands län. 

 

Ordf:

Clara Witthoff

ÖSTERSUND

 

V Ordf:

Hans Andersson

ÖSTERSUND

 

Sekr:

Mari-Lois Sterner

ÖSTERSUND

 

Kassör:

Sten-Åke Werner

ÖSTERSUND 

 

Ledamot:

Andreas Bergman

ÖSTERSUND

 

Ledamot:

Ann-Katrine Pettersson

ÖSTERSUND

 

Ledamot:
Per-Anders Wikström
Stugun

 

Suppl:

Maria Sjölin

FRÖSÖN

 

Suppl:

Britt-Marie Frank

ÖSTERSUND

 

Suppl:

Mona Puttick

OFFERDAL

 

 

Skolombud: Linda Boström Eriksson, Maria Sjölin

LSS-ombud: Clara Witthoff

Hemsidesansvarig: Sten-Åke Werner