Vad innebär ett medlemskap

  • möjlighet att engagera dig på det sätt som passar just dig
  • möjlighet att delta och bidra till de aktiviteter som ditt distrikt anordnar, till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper och läger
  • möjlighet att vara med och påverka vilka frågor ditt distrikt och förbundet ska driva
  • subventionerade priser på Autism- och Aspergerförbundets konferenser
  • Tidningen Autism som kommer med 4 nummer per år
  • möjlighet att teckna försäkring via UNIK Försäkring

 

UNIK försäkring

Mina Sidor

Betala medlemskap med Autogiro