Marina Schaeder föreläser om Autism ur ett vardagsperspektiv. "När vi fick vetskapen att vi hade autism i vår familj, fick jag ett uppvaknande, hade jag själv växt upp med en pappa som hade autism när han levde?"


När: Tisdag 2 maj klockan 13.00

Var: online, via Zoom

Pris: Gratis för medlemmar
250 kr för andra

Anmälan: senast fredag 28 april till
anmalan.autism.vasterbotten@gmail.com med
rubrik Föreläsning. Länk och instruktion till hur man
använder Zoom skickas ut dagen innan mötet.