Autism Västerbotten
Autism Västerbotten är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap, förståelse kring  autism och autismliknande tillstånd samt verka för positiva förändringar i samhället inom handikappområdet.
 

Exempel på vad styrelsen gör:

  •  Svara på frågor och funderingar
  •  Komma med tips på knep och strategier som kan vara till hjälp i det vardagliga livet, detta utifrån vår egen erfarenhet och kunskap
  •  Anordna föreläsningar i syfte att både sprida kunskap och förståelse
  •  Anordna medlemsaktiviteter i syfte att skapa kontakter medlemmar emellan
  •  Lämna material på BUP och Habilitering
  •  Utifrån tid och möjligheter, informera till skolor och för befattningshavare om Autism Spektrum Tillstånd (AST)

Våra medlemmar
Bland våra medlemmar finns personer som har funktionshinder (autism, autismliknande tillstånd; bland annat Aspergers syndrom), familjer och släktingar till personer med funktionshindret. Även företag, organisationer, institutioner och enskilda personer som vill stödja föreningen, finns som medlemmar.

Stöd vår förening ekonomiskt
Vill du stötta vår förening ekonomiskt så kan du swisha valfri summa direkt till vår förening.


Swishnummer: 1235266390

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr/huvudmedlem i familj, 50 kr för övriga familjemedlemmar och 300 kr/institution.

Autism Västerbotten har idag drygt 500 medlemmar. Vi växer ständigt.

Bli medlem
För att bli medlem går du in på autism.se/bli_medlem och väljer distriktsförening Västerbotten. Medlemmar har möjlighet att vara med på våra aktiviteter och kan delta på utbildningar till lägre pris. Tillsammans är vi starkare och har större möjlighet att påverka och förändra situationen för de funktionshindrade och anhöriga till det bättre. På medlemsmöten och kurser träffas vi och kan dela med oss av våra erfarenheter och stödja och hjälpa varandra. Genom ökad kunskap får vi större möjlighet att skapa förändring och utveckling inom vårt område.

Autism Sverige
Autism Västerbotten är en av de 24 länsföreningar som bildar Autism Sverige. Förbundet bildades 1973 och har idag cirka 19 500 medlemmar. Riksföreningen sköter publiceringen av Tidningen Autism samt ordnar riksmöten och andra konferenser.

Det finns även en intressegrupp för Asperger syndrom, Fragile-X och en sektion för Retts syndrom.
Genom Riksföreningen finns också möjlighet till juridisk hjälp. http://www.autism.se