Styrelse

Styrelsen i Västerbotten arbetar helt ideellt i föreningen, och alla styrelsemedlemmar försörjer sig på anställningar i andra verksamheter. Vårt föreningsarbete sker därför oftast på kvällstid och helger.

 

Nuvarande styrelse 2024 

Ordförande

Cecilia Brönemyr
Ordförande, LSS-ombud

ceciliabronemyr@gmail.com

Vice ordförande och Kassör

Camilla Nordlund
Vice ordförande, kassör

camilla.nordlund.ume@gmail.com

Sekreterare

Linda Fransson
Sekreterare, LSS-ombud

Lindahelenfransson@gmail.com

Medlemsansvarig

Anna Molander
Medlemsregister och Google Drive

norrvida@gmail.com

Webb och SoMe

Marina Schaeder
Skolombud, webb och sociala medier

marinaschaeder@gmail.com

 

Suppleant

Therese Schaeder
Skolombud

Thereseschaeder@hotmail.se

Suppleant

Hanna Svärd
Skolombud

hanna.evilina.svard@icloud.com

 

E-post: autism.vasterbotten@gmail.com

 

Valberedning sammankallande
Mikael Ahlberg
mikael.ahlberg@umu.se

Valberedning
Maria Sandberg
marias.umea@gmail.com

 

Revisor
Ann-Charlotte Nilsson
anncharlotte10@hotmail.com

Revisorssuppleant
Sophie Carlsson
zoekan78@hotmail.com

 

Vi har ca. 8 styrelsemöten per år. Där planerar och beslutar vi vad föreningen ska arbeta med och vilka aktiviteter vi ska genomföra. Det innebär en stor chans till att vara med och påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Maria Sandberg eller Mikael Ahlberg i valberedningen