Styrelse

Styrelsen i Västerbotten arbetar helt ideellt i föreningen, och alla styrelsemedlemmar försörjer sig på anställningar i andra verksamheter. Vårt föreningsarbete sker därför oftast på kvällstid och helger.

 

Nuvarande styrelse 2021 

Ordförande
Mona Blomqvist
monablomqvist@gmail.com

Kassör
Anna Molander
norrvida@gmail.com
LSS-ombud

Vice ordförande
Ammi Isaksson-Männikkö
ammi_w@hotmail.com

Webbmaster / Matrikelansvarig
Nicko Blomqvist
ojoj1992@gmail.com

Sekreterare
Camilla Ström
cast@polarull.se

Ledamot
Karin Thelberg
karin.thelberg52@gmail.com

Ledamot
Marina Schaeder
marinaschaeder@gmail.com
Skolombud

Suppleant
Inga-Lill Örnbjär
ingorn57@gmail.com

Suppleant
Maria Hiltunen Maltesdotter
maria.hiltonen@ume.se

 

 

E-post: autism.vasterbotten@gmail.com

 

Valberedning Sammankallande
Mikael Ahlberg
mikael.ahlberg@umu.se

Valberedning
Maria Sandberg
marias.umea@gmail.com

 

Vi har ca. 8 styrelsemöten per år. Där planerar och beslutar vi vad föreningen ska arbeta med och vilka aktiviteter vi ska genomföra. Det innebär en stor chans till att vara med och påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Maria Sandberg eller Mikael Ahlberg i valberedningen