Styrelse

Styrelsen i Västerbotten arbetar helt ideellt i föreningen, och alla styrelsemedlemmar försörjer sig på anställningar i andra verksamheter. Vårt föreningsarbete sker därför oftast på kvällstid och helger.

 

Nuvarande styrelse 2022 

Ordförande
Cecilia Brönemyr
Ceciliabronemyr@gmail.com
LSS- & fritidsombud

Vice ordförande och Kassör
Camilla Nordlund
camilla.nordlund.ume@gmail.com

Sekreterare
Liv Jonsson
livcecilia11@gmail.com
Skolombud

Webbmaster / Matrikelansvarig
Nicko Blomqvist
ojoj1992@gmail.com

Ledamot
Marina Schaeder
marinaschaeder@gmail.com
Skol- & fritidsombud

Ledamot
Ammi Isaksson-Männikkö
ammi_w@hotmail.com
LSS-ombud

Suppleant
Therese Flodin
therese.flodin78@gmail.com
Skolombud

Suppleant
Anna Molander
norrvida@gmail.com

 

E-post: autism.vasterbotten@gmail.com

 

Valberedning Sammankallande
Mikael Ahlberg
mikael.ahlberg@umu.se

Valberedning
Maria Sandberg
marias.umea@gmail.com

 

Vi har ca. 8 styrelsemöten per år. Där planerar och beslutar vi vad föreningen ska arbeta med och vilka aktiviteter vi ska genomföra. Det innebär en stor chans till att vara med och påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Maria Sandberg eller Mikael Ahlberg i valberedningen