Välkommen att engagera dig hos oss!

Läs mer om vår verksamhet under Om oss.

Samtal kring framgångsfaktorer som främjar närvaro, ett samtal mellan
Cecilia Brönemyr, funkismamma och ordförande i Autism Västerbotten
Marina Schaeder, funkismamma och skolombud fr Autism Västerbotten
Jonna Segrén, avdelningschef på Barn- och ungdomshabiliteringen Region Västerbotten