Föreningen är till för dig i Värmlands län som har intresse av autism­­spektrum­­tillstånd.

Vi arbetar för att stödja föreningens medlemmar och för att påverka samhället så att alla med något autism­­spektrum­­tillstånd - som autism, Aspergers syndrom eller autism­­liknande tillstånd - tillförsäkras så god livskvalitet som möjligt. Samtidigt som vi har kul!

Vi är ungefär 620 medlemmar, däribland personer med egen ­diagnos, anhöriga och personer som i sitt arbete kommer i kontakt med anhöriga och personer med diagnos. Arbetsplatser verksamma inom vårt intresseområde finns också med bland våra medlemmar.

Ju fler aktiva medlemmar vi är desto mer kan vi uträtta och desto lättare blir förenings­arbetet för var enskild aktiv medlem!