Aktiviteten riktar sig främst till barn i åldrarna 10-15år och den röda tråden är digitala inslag som genom utplacerade QR koder uppmuntrar till rörelse- och idrottsutövning ute i naturen. Det är ingen tävling utan alla deltar utefter sina egna förutsättningar och villkor. Vid varje kod som scannas får man en aktivitet att utföra. Vill man inte göra just det uppdraget så väljer att göra något annat eller man att gå vidare till nästa. Att bara komma ut i naturen och åka till en okänd plats kan vara en utmaning för vissa barn.

Förberedelse och tydlighet är viktigt för vår aktivitet. Inför varje tillfälle förbereds karta med koder och bildstöd hur aktiviteten går till mailas ut till alla deltagare så att alla kan förbereda sig på bästa sätt. Banans längd kan variera och men är enkel för att så många som möjligt ska kunna delta. Antalet koder och på vilka platser aktiviteten hålls kommer också variera. Vårt mål är att kunna erbjuda aktiviteten i kursform genom Korpen Karlstad men även enstaka tillfällen på platser runt om i Värmland. 

För att ytterligare uppmuntra till aktivitet har vi inför varje tillfälle också med lite annat så som bollar, racket, koner, spel med mera som man kan sysselsätta sig med. Varje tillfälle ger också en möjlighet till socialt inslag att träffa andra jämnåriga. Föräldrar har också möjlighet att träffa andra och dela erfarenheter. Vi avslutar varje tillfälle med gemensam fika för både barn och vuxna.

För att delta i aktiviteten krävs att man är medlem i någon av de föreningar som arrangerar aktiviteten. Varje tillfälle av Kodsamlarna kostar sedan 40kr per barn.


Håll utkik här på vår hemsida och i sociala medier om när nästa tillfälle erbjuds.

Hoppas vi ses nästa gång!

Kerstin Sjöström, Kristin Danielsson & Lisa Edvinsson Sundberg ♥

Länk till

Korpen Karlstad
Mirum Värmland