Att ens barn med autism lämnat skolåren bakom sig och ska ta steget ut i vuxenvärlden innebär ofta att man som förälder möter andra problem och frågeställningar. Det kan var frågor om ekonomi, boendesituation, arbete/studier/sysselsättning, den sociala situationen, som man som förälder kan känna oro för.

Om du som förälder känner att du vill möta andra i samma situation är du välkommen att anmäla dig till digital föräldraträff.

Vi som håller i träffarna har egen erfarenhet som förälder till vuxna barn med autism.

Anmälan senast 7 November kl 18:00

Anmäld dig här >>

Hoppas vi ses!

Lena, Siv & Kristina