Vill du komma i kontakt med andra föräldrar som har barn med diagnos? Kanske är ni nyblivna föräldrar som just fått veta att ni har ett barn som fungerar lite annorlunda eller står inför nya utmaningar i livet. Att få kontakt med andra föräldrar som är i samma situation är mycket värdefullt Att dela erfarenheter och ge varandra tips och råd. Framförallt träffa andra som förstår ens situation.

Pandemin har ju tyvärr gjort att föräldraträffar ställts in runt om i länet. Men med dagens digitala mötesteknik öppnar det upp för fler att delta och kanske till och med underlättar. Speciellt för oss med barn som har diagnos. Man behöver inte resa någonstans och det spelar ingen roll var i länet man bor.

Vi i värmlandsföreningen kommer vid några tillfällen per år köra digitala föräldraträffar där ni har möjlighet att träffa föreningens föräldrastödjare. Föreningens föräldrastödjare är själva föräldrar till barn med diagnos och har olika erfarenheter från skola och vardagsliv. Vi kommer också berätta om vår förening och vad vi gör.

Våra träffar riktar sig i första hand till medlemmar i föreningen. Om du inte är medlem men intresserad av att veta mer om oss och funderar på att bli medlem är du såklart välkommen att delta vid ett ”prova på” tillfälle.

Nästa föräldraträff blir den 18 oktober 18:00 -19:30 och vi kommer använda oss av mötesverktyget Zoom.

Anmälan senast 16 oktober. Länk kommer att skickas ut till dagen innan träffen. Denna träff riktar sig till er med barn upp till 18år. 

Anmäl dig här >>

Välkommen på vår föräldraträff!

Tina, Ingela och Kerstin