Kallelse till extra årsmöte

Datum: 12 januari
Tid: kl 18:00
Plats: Genomförs digitalt via Zoom

Dagordning

§ 65 Öppnande av extra årsmöte

§ 66 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 67 Val av justerare tillika rösträknare

§ 68 Fastställande av dagordningen

§ 69 Upprättande och justering av röstlängd

§ 70 Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

§ 71 Val av revisor och revisorssuppleanter

§ 72 Övriga frågor

§73 Mötet avslutas

Anmälan senast den 10 januari

Länk till anmälan


Förslag för ny revisor är Helge Ryen som är auktoriserad redovisningskonsult och jobbar på Värmlands revision, en firma belägen i Karlstad.

”Värmlands revision erbjuder tjänster för stora som små, medelstora eller stora företag, föreningar och privatpersoner. Vi har kunnat utveckla våra specifika tjänster genom flera års erfarenhet i branschen. Vi känner till de vanligaste problemen som uppstår i företag och har utvecklat tjänster som tillgodoser dessa behov. Vi arbetar med hög flexibilitet och är därför övertygade om att vi kan tillhandahålla en service som är perfekt anpassad till era behov”.

www.revab.se