Skolombud

Autism- och Aspergerförbundet har skolombud som på olika sätt är aktiva i skolfrågor inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism i det egna distriktet. Skolombudet rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikt och riksförening i utbildnings och skolfrågor.

På Autism- och Aspergerförbundets kansli är det ombudsman Agneta Söder som är kontaktperson gentemot skolombuden och som främst har det intressepolitiska ansvaret för skolfrågorna. Agneta nås på e-postadress: agneta.soder@autism.se

Förteckning över Autism- och Aspergerförbundets skolombud
 
Blekinge
Anneli Lindholm
anneli.lindholm49@gmail.com

Dalarna
Catarina Lund Särström
catarina.lund@utb.mora.se
 
Gotland
Vakant
 
Gävleborg
Vakant
 
Halland
Gudrun Dahlquist Carlstedt
gudrun.dahlquistcarlstedt@telia.com
Kerstin Falk
kerstin.falk@edu.falkenberg.se
 
Jämtland
Maria Sjölin
Linda Boström
 
Jönköping
Rickard Glittrén
 
Kalmar
Sven Torstensson
 
Kronoberg
Mona Fuhr-Unger
 
Norrbotten
Astrid Sundström Lindström
Lise Sturk
 
Skåne
Annika Sandberg
Lotta Anderson

 
Stockholm
Helena Söderqvist (skola)
 
Johanna Ellström (förskola)

 
Södermanland
Sandra Wallberg
sandra.lund.wallberg@gmail.com
 

Uppsala
Vakant
 
Värmland
Suanne Ödqvist
 
Västerbotten
Carina Winsa
cina@umedalen.ac
 
Västernorrland
Agnetha Svedberg
agnethasvedberg0@gmail.com
Carina Silva
annacarinasilva@hotmail.com       

 
Västmanland
Jenny Hillerström
 
Västra Götaland Göteborg
Ann Nolin
 
Västra Götaland Norr
Rosemary Solvarm
 
Västra Götaland Skaraborg
Maud Bengtsson
 
Västra Götaland Söder
Daniel Johansson
danielJo@home.se
Anna Sandström
 
Örebro
Vakant
 
Östergötland
Agneta Hell
agneta.hell@gmail.com