Det är ett projekt som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och som drivs av RFSU Malmö i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Skåne. 

Spektrum: Sex har samtalskvällar med teman kopplat till sexualitet, hälsa, rättigheter och jämställdhet. Dessa teman togs fram med hjälp av referensgrupper bestående av personer som själva har en autismdiagnos och/eller annan neuropsykiatrisk diagnos. 

Vi kommer ses i samtalskvällar vid fyra tillfällen. De tre första samtalskvällarna kommer ske digitalt. Den fjärde och sista samtalskvällen hoppas vi kunna genomföra på plats i Autism- och Aspergerföreningen Skånes lokal i Malmö. Detta förutsatt att restriktioner kopplat till Covid-19 tillåter det.

Du får gärna tipsa om våra samtalskvällar för personer du känner!

Anmälan görs här: Spektrum: Sex - Samtalskvällar hösten 2021 (google.com)

Du kan anmäla dig till alla eller enstaka kvällar.
Specifik information skickas ut inför varje samtalskväll