För kännedom, så kommer vi inom kort, i enlighet med beslut tagna på vår rikskonferens att byta namn till Autism Örebro län.

Nästa år kommer att bli mycket spännande då vi för första gången kommer att ha en anställd i föreningen som jobbar med inriktning mot skolfrågor som föreningens länk för ökad autismkunskap i skolan och för att stötta föräldrar, barn och ungdomar på olika sätt. Det ser vi fram emot!

Varmt tack till er alla för det här året!

Hälsningar styrelsen i Autism och Aspergerföreningen i Örebro län

Välkommen att engagera dig hos oss!

Läs mer om vår verksamhet under Om oss.