E-post: orebro@autism.se

Telefon:
Föreningen har inte någon telefon.
Behöver du kontakta oss är du välkommen att göra det via e-post eller brev.

Postadress:
Autism och Aspergerföreningen i Örebro län
Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro

 

Styrelse 2022-2023

Pia Delin, ordförande

Karin Österman, vice ordförande

Kristina Blom Schäfer, kassör

Lotta Johansson, sekreterare

Annelie Torstensson, ledamot

Maria Jacot, ledamot

Marita Johansson, suppleant

Jenny Belin, suppleant