Den 2 april uppmärksammas världsautismdagen runt om i världen.

Bidra gärna genom att uppmärksamma dagen på något sätt.

Gör inlägg i sociala medier, skriv en insändare i lokaltidningen eller ordna ett informationsmöte.

Hör av dig till styrelsen om du har idéer eller vill ha hjälp att genomföra ett arrangemang.