Gruppen kan för närvarande inte ta emot fler deltagare.

 

Ungdomsgrupp: Vad innebär det att leva med autism?

Torsdagar: start 14/9 kl.17.00-18.30 (därefter varannan vecka)

Unga vuxna med egen diagnos, ny eller gammal. Ungdomsgrupp där vi under ledning av pedagog diskuterar, olika teman som rör ungdomar och jobbar med strategier kring svårigheter i vardagen så väl som socialt umgänge. Målet är att öka känslan av att förstå sig själv, sin livssituation och samhället omkring oss samt att minska oro och öka självkänsla och egen makt.

Från skolår 7 och uppåt. Begränsat antal platser.

Vi återkommer med lokal när vi fått in din anmälan.

Anmälan till orebro@autism.se senast 30/8

 

Ansvarig: Jenny Kraftling, telefon: 0708-55 39 02