Samtalsträff för mor- och farföräldrar -med barnbarn med autismdiagnos från årskurs 7 till gymnasietTorsdag 8/2 kl 14.00-15.30Mor och farföräldrar till barn och barnbarn med autism får ofta stötta i vardagen för att livspusslet ska gå ihop. Men vad innebär egentligen autism, och hur kan vi förstå och stötta? Egna tankar är värdefullt att få dela med andra i samma situation.Målet med samtalsgruppen för mor- och farföräldrar är att få dela tankar och känslor med andra och i detta känna sig stärkt. Målet är också att minska oro och känslan av ensamhet i sin situation. Samtalsträffarna kommer att delas in i teman efter deltagarnas önskemål, där gäster och föreläsare kan bjudas in. Innehållet formar ni tillsammans med cirkelledaren. Grupperna håller till på Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8.Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samverkar med kring samtalsgruppen senast den 8/2. Begränsat antal platser. Du hittar anmälningssidan på Vuxenskolans hemsida www.sv.se under "Sök kurser" och så söker du på ”Autism”.