Samtalsträff för mor- och farföräldrar -med barnbarn med autismdiagnos från årskurs 7 till gymnasiet
Torsdag29/2 kl 14.00-15.30

Mor och farföräldrar till barn och barnbarn med autism får ofta stötta i vardagen för att livspusslet ska gå ihop. Men vad innebär egentligen autism, och hur kan vi förstå och stötta? Egna tankar är värdefullt att få dela med andra i samma situation.

Målet med samtalsgruppen för mor- och farföräldrar är att få dela tankar och känslor med andra och i detta känna sig stärkt. Målet är också att minska oro och känslan av ensamhet i sin situation. Samtalsträffarna kommer att delas in i teman efter deltagarnas önskemål, där gäster och föreläsare kan bjudas in. Innehållet formar ni tillsammans med cirkelledaren. Grupperna håller till på Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8.