Gruppen kan för närvarande inte ta emot fler deltagare.

Tar du hand om ett barn som går i förskoleklass till årskurs 9, med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och där skolgången inte är helt enkel?
Kanske har ditt barn i perioder inte kunnat vara i skolan? Här får du möta andra föräldrar i liknande situation, dela upplevelser och lära av varandra.

Onsdagar 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december och 10 januari kl. 17.30–19.30.

Du anmäler dig senast 30/9 till: orebro@autism.se

Ansvarig: Cicci Lindwall

Har du frågor ringer du 0708-55 39 02.