Föräldrastödsgrupp, NoraFörsta träffen hålls söndag 14/1 kl 11.00-13.00 på Nora bibliotek.Därefter kommer gruppen tillsammans planera för fortsatta träffar och vad gruppen vill ha ut av träffarna. I samarbete med Attention Lindesberg med grannkommuner.Informationsträff med avstämning för intresse hölls i november och där bestämdes att gruppen kommer fortsätta träffas utanför hemmet, fysiskt under helger. Den första målbilden är att stärka vårdnadshavare i livspusslet. Vi kommer allt eftersom gruppen formas annonsera ut datum och teman för träffarna i våra sociala medier och månadsutskick.Anmälan och frågor skickas till info@lindesberg.attention.se. Anmäl dig senast 13/1.