Vi presenterar projektplanen och du får en chans att lyssna och ställa frågor till Jenny Kraftling, vår projektledare för skolprojektet. Under tre år framåt har föreningen fått externa medel från en stiftelse för att stötta barn, ungdomar med autismdiagnos och deras anhöriga som kämpar med att få en fungerande skolgång. Här kan du som medlem vara med och tycka till och komma med förslag på både goda exempel och saker som är viktiga att ta tag i. Anmäl dig till orebro@autism.se så skickar vi en länk till mötet! Kontaktuppgifter till Jenny Kraftling kommer i separat mejl senare i januari.