Välkommen till ett informationstillfälle där du får en chans att ta reda på mer om hur föreningen jobbar, komma med egna förslag på aktiviteter, lyfta samhällsproblem utifrån autismperspektiv som föreningen behöver belysa eller jobba med. 

Vi möts via den digitala plattformen Zoom och du får en länk när du anmäler dig.

Anmäl dig senast 23/8.

Ansvarig: Lotta Johansson