Medverkar gör: Mats Jansson, utredare på Autism och Aspergerförbundet.


Föreläsningen ger lyssnarna mer information om:
- Hur synen på autism förändrats över tid och hur vi pratar om autism
- Pionjärer som lagt grunden för olika teorier om autism
- Engagemang, ökad kunskap och nyfikenhet för personer med autism
- Hårresande berättelser om hur personer med autism behandlats
  genom historien.
- Autistiska personers egen beskrivning av sin verklighet.

Du får en länk när du anmäler dig och information om hur du ansluter.

Sista anmälningsdag 1 februari Ansvarig Karin Österman