Trainstation i Vivalla, Örebro - ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande där du möts av all tänkbar modern utrustning för att utvecklas digitalt.

Världen har blivit digital och det är idag en grundförutsättning att alla får chans att utvecklas i den digitala världen oavsett grundförutsättningar.

Syftet med Trainstation är att guida människor i att leta efter vad de gillar, där de kan känna sig
värdefulla, för att sedan i nästa skede lära sig skapa värde för och tillsammans med andra människor. Alla får samma tillgång till utrustning & handledare för att bredda deltagarnas digitala aktiviteter till mer än bara spelande.

För mer information, se: https://www.trainstation.se.

Onsdagarna den 27/10 och den 24/11 inbjuder Autism och Aspergerföreningen alla medlemmar i
åldrarna 10-19 år att testa aktiviteterna på Trainstation.

En vuxen/ deltagare kan vara med om ditt barn/din ungdom har behov av stöd.

OBS! Anmälan görs senast måndagen samma vecka.

I anmälan skriver du namn på barnet/ungdomen, samt om det är något viktigt som pedagogerna på Trainstation behöver veta så att de kan bemöta på rätt sätt när ni kommer.

Det är ett begränsat antal platser, så vi fördelar platserna så att alla som vill kan komma med minst en gång.