Här finns möjlighet att fika, prata och lära känna andra anhöriga samt ge och få stöd av varandra. Vi träffas innanför entrén och alla gör sina beställningar. Föreningen subventionerar fikat med 50 kr/medlem i Autism Örebro län. Anmälan senast två dagar innan.