Snabblänkar

Om oss

Autism-och Aspergerföreningen Kalmar är en ideell förening som arbetar för familjer och enskilda där någon har autism och som bor i Kalmar län.
 
Vi är en regional del av den riksomfattande funktionshinderorganisationen Autism -och Aspergerförbundet som har över 15 500 medlemmar.
 
Föreningens styrelsemöten är öppna. Alla medlemmar är välkomna att delta, meddela innan att ni kommer.
Vi brukar mötas mitt i länet, i Oskarshamn. I samband med studiebesök, föreläsningar och liknande är vi också på andra orter.

Föreningen ska vara medlemmarnas stöd och en påtryckargrupp när det gäller våra barn och vuxnas:
 • rätt till ett värdigt liv
 • skolgång i förskola, grundskola och gymnasium
 • fritidsverksamhet
 • arbete och dagliga verksamhet
 • boende

Vår uppgift är också att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter och positiva sidor som funktionshindret medför för den som har diagnos och närstående. Bland våra medlemmar finns personer som har autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd, familjer och släktingar till personer med funktionshindret samt institutioner och enskilda personer som vill stödja föreningen.

 • Vi arrangerar föreläsningar i länet bl a om specialpedagogik, vuxenliv, stresshantering,boende och individanpassad daglig verksamhet
 • Vi skapar debatt och påverkar beslutsfattare
 • Vi har representanter i samarbetsgrupper och kommittéer hos samhällets olika instanser
Eva Zryd, ordförande
Autism-och Aspergerföreningen Kalmar län

 

Medlemsavgifter 2018, i distrikt Kalmar län:

 • enskild medlem 200 kr
 • ytterligare familjemedlem 50 kr
 • institution 300 kr

Medlemsförmåner:

 • Ögonblick 4 nr/år - tidskrift om autism, Asperger syndrom och liknande. Artiklar om forskning, pedagogiska tips, föräldrar och andras personliga erfarenheter
 • Rejäl rabatt på föreläsningar arrangerade av föreningen
 • Råd inför ex individuell plan samt vissa andra juridiska frågor via Riksföreningens ombud