Föreningen i Kalmar län bildades 1980 av några föräldrar till barn med autism. I Kalmar län är vi nu drygt 300 medlemmar. Men vi vill gärna bli fler! Ju fler vi är, desto mer kan vi vara med och påverka: vård, skola och omsorg via exempelvis brukarråd.

Om du vill bli medlem kostar det 200 kr samt 50 kr/familjemedlem och 300 kr för verksamheter (såsom skolor, ungdomsfritids, korttidsboenden eller LSS boenden). Familjemedlemskap är för personer som delar samma hushåll.

Syftet med föreningens arbete är att

 • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter
  som funktionsnedsättningen medför för personer med
  autismspektrumtillstånd
 • Stödja personer med autismspektrumtillstånd och deras
  närstående vid kontakter med myndigheter med mera i
  samhället
 • Påverka beslutsfattare inom kommuner och regioner så att
  personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga får
  den hjälp de behöver
 • Samarbeta med myndigheter och organisationer för att
  personer med autismspektrumtillstånd ska få den vård,
  utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är
  anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar
 • Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och
  vuxna med autismspektrumtillstånd så att de i största möjliga
  utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället

  Kalmar läns distrikt är ett av 24 distrikt inom Autism Sverige.