Styrelsen för 2023

Frågor till styrelsen

Ordförande
Eva Zryd, Västervik

Sekreterare
Anna Soltorp, Kalmar
 
Kassör
Barbro Eldhagen, Kalmar

Ledamöter
Katarina Hultgren, Vimmerby
Linda Ludvigsson, Nybro
Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda
Susanne Jessen, Kalmar

Suppleant
Malin Lindvall, Kalmar

Suppleant, Vakant


IT-ansvarig

Joakim Hammar, Kalmar

 


Ombud

Ombud för vuxna med egen diagnos (Autism-ombud)
Linda Ludvigsson


LSS-ombud
Katarina Hultgren
Anna Soltorp

Skolombud
Lotta Lejon Stenberg