Styrelsen för 2022

Frågor till styrelsen

Ordförande
Eva Zryd, Västervik

Sekreterare
Pia Malmberg-Kronvall, Oskarshamn
 
Kassör
Barbro Eldhagen, Kalmar

Ledamöter
Katarina Hultgren, Vimmerby
Linda Ludvigsson, Nybro
Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda


Webbansvarig

Pia Malmberg-Kronvall, Oskarshamn
 

Suppleanter 
Lennart Lindqvist, Kalmar