Styrelsen för 2024

Frågor till styrelsen

Ordförande
Eva Zryd, Västervik

Kassör
Barbro Eldhagen, Kalmar

Ledamöter
Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda
Susanne Jessen, Kalmar
Malin Lindvall, Kalmar
Ingela Gliving, Ljungbyholm

IT-ansvarig
Joakim Hammar, Kalmar

Skolombud
Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda

LSS-ombud
Susanne Jessen, Kalmar