Ungdomskonto Autism Kalmar län
För fritidsaktiviteter och verksamhet för barn och unga med egen diagnos
och deras syskon.