Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Om kommunikation och AKK

Lite kort information om mötesverktyget Zoom:

Videomöte med Zoom

Webbkursen: E-autism