Tema för kvällen är att tillsammans diskuterar hur vi kan utveckla mötesplatser för våra medlemmar. Digitalt? Tillsammans runt ett bord? Promenader? Hur tänker du att vi kan göra? Susanne Jessen är samtalsledare.

Välkomna!