Under 2022 fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med LSS-insatsen kontaktperson. I uppdraget ingick bland annat att titta på frågor om stöd och rekrytering av kontaktpersoner. Det färdiga materialet består av fyra filmer samt ett stödmaterial för handläggarna av insatsen.

Under webbinariet kommer de fyra filmerna att visas och vi kommer att berätta mer om det stödmaterial som finns. Vi kommer även få lyssna på två personer som har egen erfarenhet av insatsen och höra vad kontaktpersonen betyder för dem.