Är det inte så överlag att verksamheter inom LSS är relativt bra på att använda visuell information och tydliggörande pedagogik för att förmedla vad som ska ske, i vilken ordning och på vilket sätt, för att ge personer med bristande kognitiv förmåga bättre förutsättningar att förstå och strukturera sin dag.

Men hur jobbar vi egentligen med kommunikation? Möjligheten att få delta som fullvärdig samtalspartner, uttrycka sina känslor och tankar eller att få förkasta ett riktigt tråkigt förslag på aktivitet på ett bra sätt. Under denna stund sätter vi kommunikationen i ljuset. Hur är en god samtalspartner och hur kan visuellt stöd underlätta kommunikation.