Under dagen varvas föreläsningen med diskussioner och kunskapsutbyte.

Vilka verktyg behöver vi för att få energi i föreningslivet igen?

Vad kan vi ändra? Hur kan vi arbeta annorlunda? Kan vi identifiera utvecklingsområden i våra olika organisationer och hitta sätt att möta dessa nya utmaningar?