Kämpar du med att reglera starka känslor och reaktioner, eller stöttar du någon som kämpar med detta? Då
kanske denna föreläsning kan vara något för dig.
Vi kommer att ta upp både vad du som stödperson/förälder/anhörig kan göra för att lättare behålla ditt eget
lugn, samt konkreta strategier att presentera för den du ska stötta som ni kan utforska tillsammans.
I den här föreläsningen fokuserar vi på kontrollprincipen, en av grundprinciperna i lågaffektivt bemötande och
tittar utifrån denna på olika sätt att stötta olika personer.

FÖRELÄSARE:
Therese Waldenborg är leg. arbetsterapeut och har arbetat praktiskt i olika typer av verksamheter för
personer med autism i 25 år. Senaste åren har hon ägnat mycket åt handledning och utbildning kring
tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och olika former av stöd med fokus på att skapa goda liv.

Föreläsningen arrangeras av Autism Kalmar län i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.