Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare. Han har jobbat med
hantering av problemskapande beteenden i många år och har lång erfarenhet av
att utbilda personal inom omsorg, socialtjänst, psykiatri och skola både i Sverige
och internationellt. Bo har också skrivit ett antal böcker kring beteendeproblem.