Lena Nylander är vuxenpsykiater med 30 års erfarenhet av att arbeta med vuxna med autism och/eller IF inom psykiatrin, och har disputerat på en avhandling om adhd respektive autism hos vuxenpsykiatrins patienter. Lena Nylander arbetar sedan 10 år i Region Skånes VUB-team(konsultteam för professionella runt vuxna med IF och beteenden som utmanar). Hon har skrivit många artiklar och några böcker och har också ett anhörigperspektiv.

Varmt välkomna till en efterfrågad föreläsning!