Vi pratar och utbyter erfarenheter när det gäller aktuell skolsituation

Några frågeställningar:
* Vilka är dina erfarenheter kring stöd till elever med autism i
undervisnings- och skolmiljö?
* Fungerar samarbetet med skolan?
* Har ditt barn pedagog med autismkompetens?
Vårt skolombud Lotta Lejon Stenberg, med mycket erfarenhet kring skolfrågor medverkar