Socialstyrelsens kartläggning, IVO:s rapporter och Autism- och Aspergerförbundets medlemskontakter visar på brister i kompetens och därmed kvalitet i gruppbostad LSS. Men vad innebär kvalitet i bostad LSS och vad behövs för att uppnå det?

Mats Jansson är utredare på Autism- och Aspergerförbundet och har bland annat deltagit i arbetet med en svensk standard för bostad LSS. Han har tillsammans med Lena Nylander skrivit boken I den bästa av världar - Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad LSS.