Något om Jill:
Jill Rogheden fick som vuxen diagnoserna Aspergers syndrom och ADD. Hon är också utbildad inom autism och mamma till två barn med autism/ADHD.