Vill du komma i kontakt med andra föräldrar eller närstående som har barn med diagnos? Kanske är ni nyblivna föräldrar som just fått veta att ni har ett barn som fungerar lite annorlunda eller står inför nya utmaningar i livet. Att få kontakt med andra föräldrar som är i samma situation är mycket värdefullt Att dela erfarenheter och ge varandra tips och råd. Framförallt träffa andra som förstår ens situation.

Caroline Elb, Hultsfred, berättar om hur hon kämpat för att hennes dotter med diagnos ska få ett bra liv.
 
Susanne Jessen är samtalsledare under kvällen.