Linda Ludvigsson, medlem i vår förening med egen diagnos, berättar om sig själv och sitt arbete på ett apotek.

För att anmäla dig/er skicka mail till kalmar@autism.se skriv Digital cafékväll 9 dec i rubriken. Ditt För- och efternamn och mobil nr i mailet.